مجله تخصصی معماری حامی نو

زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری

زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری
زیبایی جاذبه ای است ازلی که هنر پل ارتباط بین آن و انسان است.
مقاله های بیشتر از معماری

درک زیبایی موهبتی است الهی و پایگاهی ذهنی که به عینیت می انجامد و هنر بدون آن کالبدی است بی روح و خالی از جاذبه. در اینجا از چنین منظری به معماری نگریسته می شود که آمیزه ای است از تمام هنرها. بدین ترتیب تجلی روح زیبایی آن که فرایند معنوی و جلوه ای ظاهری دارد در قالب هرگونه گرایشی؛ از سنت گرایی گرفته تا واقع گرایی و نوگرایی، تبیین می گردد و به شیوه های نقد و ارزیابی آن بر پایه مولفه های شناخته شده، اشاره می شود در خاتمه نیز نتیجه گیری به دست داده می شود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری" نوشته ی دکتر سیمون آیوازیان؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک