مجله تخصصی معماری حامی نو

زمينه گرايی در شهرسازی

زمينه گرايی در شهرسازی
زمينه گرايی یکی از دیدگاه های رایج در شهرسازی است که زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی می پندارد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

 زمينه گرايی، زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی می پندارد، که عناصر شهر درون آن، شناخته، پرداخته و ساخته می شوند. دیدگاه مزبور ابتدا به جنبه های صرفاً کالبدی توجه داشت، اما به تدریج به ابعاد انسانی گرایید و حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی-فرهنگی جامعه گسترش داد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "زمينه گرايی در شهرسازی" نوشته ی دکتر نوین تولایی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک