مجله تخصصی معماری حامی نو

روش های تخمين محدوده آسايش حرارتی

روش های تخمين محدوده آسايش حرارتی
آسایش حرارتی شرایطی از ادراک است که در آن محیط پیرامون از لحاظ حرارتی رضایت بخش باشد.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

ترکیب مطلوبی از دمای هوا، مقدار رطوبت نسبی، حرکت هوا و دمای متوسط تشعشعی، محدوده مشخصی را ارائه می کند که اکثریت افراد در آن محدوده احساس آسایش می کنند که این محدوده را زون یا منطقه آسایش می نامند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی " روش های تخمين محدوده آسايش حرارتی" نوشته ی دکتر زهرا قیابکلو، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک