مجله تخصصی معماری حامی نو

روان شناسی محيطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری

روان شناسی محيطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری
معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روانشناسانه رفتارهای انسان دارند.
مقاله های بیشتر از معماری

این مقاله با مروری کوتاه بر روند ایجاد و گسترش روانشناسی محیطی و ارتباط آن را طراحی کالبدی، سعی در معرفی این دانش نوین که بیش از سه دهه از عمر آن نمی گذرد، به معماران، طراحان شهری و معماران منظر دارد. مقاله ی مزبور همچنین توجه خود را به معرفی مفاهیمی در روانشناسی محیط چون ادراک محیطی، مقر رفتاری، معینی گری کالبدی، نیازهای انسان، توانش های محیطی و معنای محیط که می توانند اهمیت ویژه ای برای طراحان محیطی داشته باشند معطوف ساخته است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "روان شناسی محيطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری" نوشته ی دکتر قاسم مطلبی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir  است.

تبلیغ با میترا رنک