مجله تخصصی معماری حامی نو

به سوی رویکرد دارایی-مبنا برای توسعه اجتماع محلی

به سوی رویکرد دارایی-مبنا برای توسعه اجتماع محلی
این مقاله در مورد ویژگی های اصلی رویکرد دارایی-مبنا بحث می کند که اساس توسعه اجتماع محلی را بر دارایی آن قرار می دهد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در این مقاله دیدگاه هایی در مورد رویکرد دارایی-مبنا برای توسعه اجتماع محلی در برابر رویکرد مرسوم نیاز-مبنا مورد بررسی قرار گرفته اند. در رویکرد دارایی-مبنا، مجموع دارایی های اجتماع محلی، اساس توسعه را تشکیل می دهند، در حالی که در رویکرد نیاز-مبنا، نیازهای اجتماع محلی مبنای توسعه قرار می گیرند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "به سوی رویکرد دارایی-مبنا برای توسعه اجتماع محلی" نوشته ی دکتر مهیار عارفی و به ترجمه ی دکتر نوین تولایی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک