مجله تخصصی معماری حامی نو

معماران سده های میانه در شرق و غرب

معماران سده های میانه در شرق و غرب
در مطالعات تاریخی معماری در کشور ما، حرفه ی معماری و شخص معمار بیش از هر موضوعی مغفول مانده است.
مقاله های بیشتر از معماری

در مقاله ی حاضر که از منابع مرجع در این موضوع است، حرفه ی معماری در سده های میانه بررسی شده است. این مقاله به رقم عنوانش، اطلاعات چندانی درباره ی معماران شرقی آن دوره به دست نمی دهد؛ اما حاوی اطاعات و تحلیل های ارزنده ای درباره ی ماهیت معماری در آن دوره است. همچنین از حیث نحوه ی مواجهه با اطلاعات تاریخی برای بررسی تاریخ معماری، برای محقق ایرانی تاریخ هنر مفید تواند بود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی " معماران سده های میانه در شرق و غرب" نوشته ی فرزانه طاهری، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک