مجله تخصصی معماری حامی نو

والتر بنیامین: نظریه فقدان تجلی در هنر مدرن

والتر بنیامین: نظریه فقدان تجلی در هنر مدرن
بنیامین فرایند استحاله ی هنر به چیزی دیگر را، که هنوز نامی برای آن مشخص نشده، تشریح می کند.
مقاله های بیشتر از گرافیک

 در این مقاله پس از مقدمه ای درباره ی مکتب فرانکفورت و نظریه ی انتقادی، نظر آدورنو و هورکهایمر درباره ی صنعت فرهنگ و نتیجه ی آن، فرهنگ  هنر توده ای، طرح می شود. سپس به اختلاف نظر آدورنو و بنیامین در باب فقدات تجلی/ هاله (اره) در هنر مدرن اشاده می گردد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "والتر بنیامین: نظریه فقدان تجلی در هنر مدرن" نوشته ی نیّر طهوری، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک