مجله تخصصی معماری حامی نو

نسبت دانش معماری با نقد آثار آن

نسبت دانش معماری با نقد آثار آن
دانش طراحی نوعی معرفت معطوف به عمل یا، به تعبیری حکمت عملی است. بدون این دانش نه معماری پدید می آید و نه معمار.
مقاله های بیشتر از معماری

معماری حرفه و رشته ای هنری است و خلاقیت اساس آن است؛ اما آمیختگی آن با دانش های گوناگون غیرهنری موجب ابهام در تعریف آن شده است. حرفه ی معماری طراحی و خلق اثر معمارانه است و دانش معماری مجموعه ای از مباحث متنوع مربوط به معماری. آن چه این مباحث و دانش های مختلف را به هم پیوند می زند، دانش طراحی است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "نسبت دانش معماری با نقد آثار آن" نوشته ی حمیدرضا خویی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک