مجله تخصصی معماری حامی نو

نمادگرایی در گنبد

نمادگرایی در گنبد
برخی از نمادها در بسیاری از فرهنگ های جهان مشترک اند.
مقاله های بیشتر از معماری

گاه این نمادهای مشترک مدلول واحدی هم دارند؛ و این بر اهمیت مطالعه ی آن ها برای دست یابی به مشترکات فطری انسان ها، مشترکات محیائی آنان و شناخت تعامل میان فرهنگ های بشری می افزاید. گنبد در زمره ی این نمادها است. مولف در این مقاله به برخی معانی این نماد در فرهنگ های مهم سنتی می پردازد.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "نمادگرایی در گنبد" نوشته ی رنه گنون و ترجمه ی فرزین فردانش، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک