مجله تخصصی معماری حامی نو

گیاه، مصالح منظر یا سازنده ی فضا؛ ازسلسله مباحث گیاهان در معماری منظر

گیاه، مصالح منظر یا سازنده ی فضا؛ ازسلسله مباحث گیاهان در معماری منظر
در بسیاری منابع گیاهان را به عنوان مصالح معماری منظر معرفی می کنند، در صورتی که این دیدگاه دربرگیرنده ی جنبه های مختلف گیاهان نمی باشد.
مقاله های بیشتر از منظر

در دهه های پس ار جنگ جهانی دوم علاقه به گسترش و بهبود کیفیت منظر اطراف افزایش یافت که این امر فرصت های بسیاری برای طراحان کاشت به وجود آورد که این امر خود معلول تغییر نگرش بشر نسبت به جهان طبیعت و پیش آمدن دغدغه های زیست محیطی بود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "گیاه، مصالح منظر یا سازنده ی فضا" ازسلسله مباحث گیاهان در معماری منظر نوشته ی: پرستو عشرتی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک