مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ
در این قسمت از آموزش اسکچآپ به روش استفاده از ابزارهای مهم push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها خواهیم پرداخت.
مقاله های بیشتر از آموزشی

آموزش استفاده از ابزار push و pull : همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده این ابزار با استفاده از علامت مخصوص به خود در نوار ابزار و یا از منوی Tools و گزینه ی push/pull فعال می شود. پس از فعالسازی دستور با قرارگیری مؤس بر روی هر صفحه در نرم افزار، سطح آن به صورت هایلایت درخواهد آمد و با کلیک و جابه جایی مؤس می تواند ابعاد آن را تغییر داد. هنگام اجرای این دستور با استفاده از کلید کنترل و کلیک و حرکت مؤس می توان حجمی جدید را به حجم اولیه الحاق نمود. همچنین می توان هنگام تغییر ابعاد با تایپ اعداد، ابعاد را به صورت دلخواه تغییر داد. pudh و pull از ابزارهای مهم و کاربردی در اسکچآپ محسوب می شود که به وسیله ی آن می توان تغییرات زیادی در احجام ایجاد نمود و همچنین در طراحی حجم ها و پروژه ها کاربرد زیادی دارد. همچنین این ابزار عدد تغییر قبلی را به خاطر می سپارد و پس از اجرای اولین تغییر برای سطوح بعدی می توان با دبل کلیک مؤس تغییر مشابه را ایجاد نمود.

 

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش "آموزش استفاده از ابزار push و pull" از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

 

 

استفاده از ابزار offset : از ابزار می توان برای خلق خطوط مشابه مانند فریم ها در پنجره و ... استفاده کرد. همانطور که در شکل زیر می بینید، این ابزار با علامت مخصوص خود و یا با استفاده از منوی Tools و گزینه ی offset فعال می شود. با انتخاب این ابزار و قرار دادن مؤس بر صفحه ها، سطح به صورت هایلایت درآمده و با کلیک مؤس شاهد خلق صفحات موازی با ابعاد متفاوت و منظم از صفحه های انتخابی خواهیم بود. همچنین می توان هنگام اجرای دستور offset با تایپ اعداد، صفحات موازی با فاصله ی دلخواه ایجاد کرد. همچنین این ابزار عدد تغییر قبلی را به خاطر می سپارد و پس از اجرای اولین تغییر برای سطوح بعدی می توان با دبل کلیک مؤس تغغیر مشابه را ایجاد نمود.

 

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش "استفاده از ابزار offset" از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

 

 

آموزش استفاده از ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد: در منوی Draw از اسکچآپ، انواع مختلف رسم خط مانند freehand ، Arc و ... وجود دارد. برای رسم خط دست آزاد از منوی Draw و زیر منوی Line گزینه ی freehand را انتخاب می کنیم و یا با انتخاب علامت آن از طریق دستور Line آن را فعال می کنیم. پس از فعالسازی این دستور می توان با کلیک و حرکت مؤس خطوطی غیر منتظم را رسم کرد که به صورت پیوسته پشت سر هم ترسیم می شوند و هرکدام دارای مختصات جداگانه نیز هستند.

برای رسم خطوط منحنی و کمان ها نیز از منوی Draw و زیرمنوی Arc  استفاده می کنیم و یا از طریق علامت مخصوص کمان ها روی نوار ابزار آن ها را فعال خواهیم کرد. کمان ها در چهار نوع مختلف ترسیم می شوند که رسم هرکدام با تعداد کلیک های معین مؤس و اندازه های دلخواه، به آسانی امکان پذیر است.

 

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش "آموزش استفاده از ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد" از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

 

 

استفاده از ابزار رسم دایره و چند ضلعی: برای رسم دایره و چند ضلعی ها می توان از منوی Draw و گزینه های circle و polygon استفاده کرد همچنین علامت مخصوص آن ها روی نوار ابزار موجود است. با فعال کردن دستور circle مؤس به صورت مدادی نمایش داده می شود که با کلیک و کشیدن آن می توان دایره ترسیم کرد. تعداد قطعات دایره قبل از رسم آن در قسمت اندازه مشخص شده است. برای رسم دایره در صفحات سه بعدی مختلف عموی، افقی و ... می توان از کلیدهای جهت دار بالا، چپ و راست روی صفحه کلید استفاده کرد. همچنین برای دستور polygon نیز این ویژگی صادق است. در دستور Polygon پس از فعالسازی تعداد ضلع هایی که مایل به رسم آن هستیم در قسمت اندازه از نرم افزار مشخص شده است و با تغییر آن می توانیم چندضلعی های دلخواه را ترسیم کنیم.

 

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش "استفاده از ابزار رسم دایره و چند ضلعی" از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک