مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی ایستگاه مترو در پاریس

طراحی ایستگاه مترو در پاریس
طرحی حلقه ای شکل، برنده ی مسابقه طراحی ایستگاه مترو در پاریس شد.
مقاله های بیشتر از معماری

گروه معماری Bjarke Ingels از دانمارک به همراه استودیو معماری Silvio d′Ascia از فرانسه، فرمی حلقه ای را برای ایستگاه قسمت جدیدی از متروی پاریس ارائه دادند. این دو شرکت معماری، بنای ذکر شده را برای ایستگاه Pont de Bondy که بخش بزرگی از قسمت جدید متروی پاریس با گسترش بیش از 200 کیلومتر است، طراحی کردند.

 

یک بخش از ساختمان با رنگ قرمز مایل به قهوه ای، دور تا دور محلی اجتماعی سرپوشیده حلقه زده در حالی که گسترش آن به صورت دو بال با زاویه ای قائم رو به بیرون کشیده شده است. اولین بال از زیر یک پل و دومی از روی رودخانه ای عبور می کند.

 

ایستگاه Pont de Bondy بر روی خط 15 مترو قرار گرفته و ایم خط مترو به صورت حلقه ای بخش حومه ای و حاشیه پاریس را احاطه می کند. این ایستگاه به صورت نمادی برای دیگر ایستگاه های ایم خط طراحی شده است.

  • طراحی ایستگاه مترو در پاریس
    تصویر شماره 1 :: طراحی ایستگاه مترو در پاریس
تبلیغ با میترا رنک