مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian

طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
گروه معماران Kamvari ، در مسابقه ی طراحی پناهگاه هایی برای بلند ترین ریل راه آهن جهان، موفق به کسب رتبه ی اول شدند.
مقاله های بیشتر از معماری

گروه معماران Kamvari ، در مسابقه ی طراحی پناهگاه هایی برای بلند ترین ریل راه آهن جهان، با طراحی کابین های چوبی شبیه به تنه ی فیل، موفق به کسب رتبه ی اول شدند. این استدیو که در لندن واقع است، موفق شد تا رتبه ی اول را در این مسابقه برای طراحی در امتداد یک مسیر راه آهن 9289 متری، که مسکو را به شرق دور روسیه متصل می کند، کسب کند.

 

کانسپت طراحی این کابین ها استفاده از تکنیک های نجاری سنتی با فرمی است که حرکت قطار را تقلید می کند. حجم کابین در ابتدا دارای آرایشی با سقف سه گوش و سنتی است در حالی که در انتها با حالتی کشیده به سمت آسمان بلند می شود.

 

با توجه به توضیحات طراح، این بنا ترکیبی است از فرم معماری سنتی با طبیعت پویای ریل های راه آهن. این طراحی سرعت قطارها را با سکون ایستگاه های خالی آمیخته و با به وجود آوردن حالتی از فضای داخلی آرام و بی انتها، در حفظ ارزش ها و سنت ها کوشیده است.

 

سازه ی این کابین ها به آرامی از زمین بلند می شود و با ارتفاع گرفتن از زمین سرد می تواند عایقی را در برابر سرما به وجود آورد و فرم غیرمعمول این سازه برای استفاده از روش های غیر فعال از تهویه، گرمایش و سرمایش بسیار موثر واقع می شود.

 

داوران مسابقه، ایده های طراحی گروه معماری Kamvari را برای استفاده از معماری پایدار و زمینه گرا، ستایش کردند. به گفته ی آنان این طراحی مانند ساخت و سازی سنتی دارای روح و هندسه ای قوی است که آن را به نقطه ی عطفی جسورانه بدل می کند که می تواند به راحتی به نشانه ای برای این راه آهن سنتی شمرده شود.

 • طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
  تصویر شماره 1 :: طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
 • طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
  تصویر شماره 2 :: طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
 • طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
  تصویر شماره 3 :: طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
 • طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
  تصویر شماره 4 :: طراحی کابین های پناهگاهی برای ریل های قطار Trans-Siberian
تبلیغ با میترا رنک