مجله تخصصی معماری حامی نو

روانشناسي اجتماعي و توده در معماری

روانشناسي اجتماعي و توده در معماری
براي شناخت نحوه تاثيرپذيري، علل و عوامل موثر در آن شاخه اي از روانشناسي به وجود آمد كه روانشناسي اجتماعي نام دارد. در روانشناسي توده مي آموزيم كه حضور دیگران به عنوان همدست یا تماشاچی (یا حتی تشویق کننده یا مانع) به تنهایی می تواند به انگیزة انجام یک عمل تبدیل شود و یا انجام آن را بهبود ببخشد.
مقاله های بیشتر از معماری

يك فوتباليست در حضور هواداران خود، بسيار باروحيه تر و بهتر از هنگام حضور در جمع طرفداران تيم مخالف بازي مي كند. اين موضوع يك امر بسيار پيش پا افتاده مي نمايد، اما چرا چنين اتفاقي مي افتد؟ ريشه هاي تاثيرپذيري انسان ها از حضور و رفتار ديگران در چيست؟


واقعيت امر اين است كه، ما انسان ها نه تنها در شرايط خاصي مانند بازي در يك تيم فوتبال، بلكه در انجام بسياري از اعمال روزمره، تحت تاثير رفتار ديگران قرار مي گيريم و رفتار خود را بر اساس آن تنظيم مي نماييم. هنگاميكه در صف تاكسي ايستاده ايم و در ايستگاه مجاور، اتوبوسي مي رسد، به محض آنكه اولين نفر به صف اتوبوس مي رود شروع به حركت به سوي آن مي كنيم. در حاليكه شايد اگر كسي اين كار را نكند، ما نيز ترغيب نشويم!


مثال هايي از اين دست بسيارند. در واقع، ما موجوداتي هستيم تاثيرپذير و طبيعتا چون در شرايط خلاء زندگي نمي-كنيم، به طور مداوم در معرض اين نيروهاي ناشناخته قرار مي گيريم، رفتار خود را تغيير مي دهيم و با جمعيت همرنگ مي شويم. اما هميشه هم اين نوع تاثيرپذيري ها بي خطر يا مثبت نيستند. گاه شدت و نوع تاثيرپذيري به گونه اي است كه مي تواند به نتايج مخربي منجر شود. مهار اين نوع رفتارهاي احساسي تخريبي كه پيش بيني ناپذير هستند بسيار دشوار است. بنابراين مي بايست براي تخفيف اثرات و تخريب هاي احتمالي تدابير لازم را بيانديشيم. براي اين منظور ابتدا بايد بدانيم كه منشاء اين رفتارها چيست و ويژگي ها و عوامل موثر بر آن ها چه خواهد بود؟ 

 

برای دانلود فایل کامل مطلب "روانشناسي اجتماعي و توده در معماری" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک