مجله تخصصی معماری حامی نو

روانشناسی رشد در معماری

روانشناسی رشد در معماری
در روانشناسی رشد از تغییر و تحول نسبتاً نظامدار زیستی، شناختی، عاطفی و اجتماعی فرد در طول زندگی از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگ سخن مي گوييم.
مقاله های بیشتر از معماری

ما انسان ها، طي دوران زندگي خود دچار تغييرات زيادي مي شويم. گرچه اين تغييرات گاه در جهت نزول و گاه در راستاي صعود است، اما نمي توان آن را ناديده انگاشت و اين بر خلاف آن چيزي است كه امروزه مورد توجه متخصصين است. انگاشت متعارف انسان به عنوان يك موجود ثابت و فاقد هر گونه استعداد براي رشد و تحول، به مانند نگاهي است كه ما نسبت به يك مجسمه داريم! طبق اين ديدگاه، عموما انسان ها را به افراد ميان سال كه گاه كودكان خود را به همراه دارند و يا سالمندان را همراهي و هدايت مي كنند، تقليل مي دهيم. فارغ از اينكه كودكان و سالمندان نيز همانند افراد ميان سال حق حضور مستقل در فضا و بهره وري از امكانات آن را دارند.


حال چگونه مي توان از اين ديد خشك تك محور، رهايي جست و به سوي يك نگرش متفاوت منعطف روي آورد؟ پاسخ اين سوال درون تفاوت هاي افراد نهفته است. در واقع، ما با به رسميت شناختن ويژگي هاي متفاوت آن ها طي دوران مختلف رشد، توانايي آن را خواهيم داشت كه فضاهايي منعطف و قابل انطباق با نيازهاي همه افراد و در هر سن، طراحي نماييم.


در اين راستا، پيش از هر چيز، نبايد فراموش كنيم كه ما، در جريان مراحل مختلف زندگي خود نيازهاي متفاوتي داريم. هر انسان، براي طي دوره رشد خود نياز دارد كه رفتارها و شكل هاي مورد نياز آن سن را به خود بگيرد. اگر يك كودك بازي نكند، يك نوجوان پرخاشگري از خود نشان ندهد و يك فرد سالمند تمايلي به همنشيني با افراد همسن خود را نداشته باشد؛ تركيب افراد چنين جامعه اي را نمي توان سالم و شاداب دانست.


اين در حالي است كه، بسياري از اين نيازها در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با محيط پيرامون برآورده مي شوند. بعلاوه، ما بسياري از رفتارهاي اجتماعي و فردي را در ارتباط با افراد گوناگون و در محيط هايي دور از خانه تجربه نموده و مي آموزيم. در واقع، بي آنكه مستقيما دريابيم، محيط نقش بسيار موثري در آگاهي و يادگيري ما، در طول دوره زندگي مان دارد.


بدين ترتيب، محيطي كه ما به عنوان طراحان شهري ارائه مي كنيم، مي بايست قابليت پاسخگويي به نيازهاي افراد در سنين مختلف، با پذيرش ويژگي هاي متفاوت هر يك را داشته باشد. اما چگونه مي توان چنين محيط هايي را طراحي نمود؟ براي پاسخ به اين سوال، لازم است ابتدا ويژگي هاي افراد با سنين مختلف را بشناسيم.

 

برای دانلود فایل کامل مطلب "روانشناسی رشد در معماری" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایلی ها www.hamino.ir است.

 

 

تبلیغ با میترا رنک