مجله تخصصی معماری حامی نو

″ارتباط″ در روانشناسی محیط

″ارتباط″ در روانشناسی محیط
كه ارتباط پيش شرط شناخت محيط است و براي اينكه بدانيم چه رفتاري انجام دهيم ابتدا بايد با محيط ارتباط برقرار كرده و سپس بسته به چگونگي اين ارتباط دست به عمل بزنيم. بنابراين شايد بتوان به نوعي ارتباط را به معناي كسب اطلاعات از محيط دانست . اما ارتباط با محيط به كسب اطلاعات خلاصه نمي شود و عوامل متعددي در آن دخيل هستند.
مقاله های بیشتر از معماری

اگر روزي چشم هايتان را ببندند و به اعماق جنگل هاي استوايي ببرند، پس از آنكه چشمان شما را باز كنند، اولين كاري كه انجام مي دهيد چه خواهد بود؟ خود را در جنگلي مملو از گياهان و حيواناتي مي يابيد كه تا به حال نه آن ها را ديده ايد و نه تصوري از آن داشته ايد. درست مثل اين است كه تصورات و خاطرات شما به يكباره پاك شده باشد و در دنيايي جديد گام گذاشته باشيد! در اين شرايط چه مي كنيد؟


طبيعتا اولين كاري كه انجام مي دهيد اين است كه سعي مي كنيد محيط ناشناخته را بيشتر بررسي كنيد تا شناختي از آن حاصل نموده و بر اساس آن عكس العمل خود را نسبت به محيط تنظيم مي كنيد. براي اين منظور سعي مي-كنيد محيط را به دقت مورد مشاهده قرار دهيد، به صداهاي مختلف گوش دهيد و از ديگر راه هاي ممكن به وارسي اطرافتان بپردازيد. اگر محيطي ساكت و آرام را بيابيد كه راه به محلي نوراني و باز دارد سعي مي كنيد در جهت كشف آن محل، به سوي آن محل حركت كنيد، اگر يك حيوان درنده را بيابيد سعي مي كنيد از يك درخت بالا رويد و ... . همه اين عكس العمل ها را در اثر اطلاعاتي كه از محيط كسب مي كنيد انجام مي دهيد. در واقع شما سعي مي كنيد به گونه اي با محيط ارتباط برقرار كنيد تا بر اساس اطلاعات كسب شده عكس العمل مناسبي انجام دهيد.


در اين شرايط به دليل ناآشنا بودن محيط و احساس خطر، ايجاد ارتباط با محيط عملي محسوس است. اما واقعيت امر اين است كه ما همواره و در هر لحظه در حال برقراري ارتباط با محيط هستيم، اما به دليل اينكه به شرايط عادت كرده ايم و آن را تا حدودي پيش بيني پذير مي دانيم، اين عمل براي ما چندان محسوس نيست. در واقع، اگر هر لحظه ارتباط ما با محيط قطع شود نه تنها نمي توانيم اطلاعات محيط را دريافت كرده و نسبت به آن عكس العمل مناسب را انجام دهيم، بلكه احساس ناامني و ترس به ما دست مي دهد. يكي از مثال هاي بارز اين وضعيت هنگامي است كه در خانه با آرامش نشسته ايد و در حال انجام كار با كامپيوتر شخصي خود هستيد و ناگهان برق قطع مي-شود! در لحظات اول كه هنوز چشم شما به محيط تاريك عادت نكرده است هيچ چيز نمي بينيد. قطع ارتباط شما با محيط، گرچه موقت است اما باعث احساس ترس مي شود و تا هنگامي كه به منبع روشنايي دست نيافته ايد اين احساس با شما همراه است، گويي اين محل همان خانه آرام و راحت و دلپذيري نيست كه همين چند لحظه پيش در آن در حال انجام كارهاي روزمره خود بوديد!


بنابراين كسب اطلاعات از محيط و واكنش نسبت به آن فرآيندي است كه در هر لحظه در حال وقوع است. در اين ميان عوامل بسياري دخيل هستند كه گاه مفيد و گاه زيان بخش هستند، گاه تسريع كننده و گاه كندكننده مي باشند و... . در اين بخش مي خواهيم اين مباحث را مورد بررسي قرار دهيم اما ابتدا بايد بدانيم ارتباط چيست؟

 

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب دز قالب Word اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک