مجله تخصصی معماری حامی نو

طبقه بندی گیاهان؛ از سلسله مباحث گیاهان در معماری منظر

طبقه بندی گیاهان؛ از سلسله مباحث گیاهان در معماری منظر
آن چه در این بخش بیشتر مورد نظر است، طبقه بندی گیاهان بر اساس کاربرد آن ها در معماری منظر است.
مقاله های بیشتر از منظر

سرگذشت انسان از آغاز زندگی اش بر روی زمنی همواره با گیاهان پیوندی ناگسستنی داشته است. از گیاه ممنوعه خورد و بر زمین آواره و سرگشته گشت. پس از آن گیاه در لحظه لحظه زندگی اش جاری بوده و هست. نقوش گیاهی در آثار گوناگون از نقاشی های دیواری بر غارها گرفته تا مفرغ ها و سفالینه ها و نقش برجسته ها و ... همه و همه نشانگر نقش گیاهان در زندگی، اعتقادات و باورهای انسان از آغاز تا به امروز می باشد.

 

برای دانلود فایل PDF مطلب "طبقه بندی گیاهان در معماری منظر" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک