مجله تخصصی معماری حامی نو

ساحل دريا و درياچه

ساحل دريا و درياچه
مهمترين عنصر تعريف كنندة ساحل، درياست كه در يك طرف آن تا بيكران امتداد مي‌يابد. اين عنصر طبيعي چهرة ثابتي ندارد، گاه آرام و رويايي است و گاه طوفاني و هيجان‌انگيز.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

كشور ما در شمال و جنوب مرزهاي نسبتاً طولاني با دريا دارد و شهرهاي زيادي بر لبة اين آبها شكل گرفته‌اند. در اين شهرهاي ساحلي، حضور دريا و لبة آن چنان قوي است كه گاه نام شهر به نوعي تحت‌تأثير اين همجواري مي‌باشد مانند بندر انزلي، بندر عباس و… اين مسئله لزوم توجه به سواحل -حداقل در حريم قانوني شهرها- را خاطرنشان مي‌سازد.


مهمترين عنصر تعريف كنندة ساحل، درياست كه در يك طرف آن تا بيكران امتداد مي‌يابد. اين عنصر طبيعي چهرة ثابتي ندارد، گاه آرام و رويايي است و گاه طوفاني و هيجان‌انگيز.با تغيير فصل و ساعات روز تغيير رنگ داده، سطح آن بالا و پايين مي‌شود و حال و هواهاي متفاوتي به خود مي‌گيرد. همين ويژگيها باعث مي‌شود كه دريا در هر حال براي انسانها جذابيت داشته باشد، تا جايي كه معمولاً هيچكس در ساحل پشت به دريا نمي‌نشيند. از طرف ديگر افراد در شرايط مختلف و حالتهاي روحي متفاوت به ساحل پناه مي‌برند. از جمع‌هاي دوستانه و خانوادگي تا افرادي كه با خود خلوت كرده‌اند، مي‌توانند مكان مناسب روحية خويش را در مجاورت دريا پيدا كنند. به اين ترتيب حضور شهروندان دليلي است بر اينكه هرجا شهري كنار دريا واقع شده است، ساحل آن استعداد تبديل شدن به يك فضاي شهري را داشته باشد.

 

حضور دريا در سواحل چنان قدرتمند و پررنگ است و رفتارهاي افراد را چنان تحت‌تأثير قرار مي‌دهد كه كمترمجالي براي تعاملات اجتماعي باقي مي‌ماند. اما در عين حال وجود افراد نه تنها به دوش ديگران سنگيني نمي‌كند بلكه بهانه‌اي است براي تشويق سايرين به حضور در فضا و سرگرم ساختن افراد، بدون آنكه نياز چنداني به برقراري ارتباطات نزديك اجتماعي باشد. به همين خاطر در سواحل شاهديم كه افراد در نزديكي يكديگر به آب‌تني،‌ بازي، دراز كشيدن و… مي‌پردازند كه شايد بسياري از اين رفتارها در ساير فضاهاي شهري و در حضور ديگر شهروندان از آنها سرنزند. در حاليكه وجود دريا انجام اين رفتارها را توصيه مي‌كند.

 

برای دانلود فایل کامل مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

تبلیغ با میترا رنک