مجله تخصصی معماری حامی نو

لبه آب ها

لبه آب ها
معمولاً يادآوري لبه آبها به عنوان فضاهاي شهري مقارن با زنده شدن احساس فراغت‌بال در آدمي مي‌باشد. به اين مبناست كه انتظار داريم در چنين فضاهايي بتوان با كمترين تنش آسود و به وقت گذراني توأم با بي‌خيالي و نه پر كردن اوقات فراغت پرداخت.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

لبه آب


آب واجد خصلتي است كه به عميق‌ترين و دروني‌ترين بخش طبيعت ما باز مي‌گردد و در ميان غوغا و آلودگيهاي شهري، ما را به سرشت وجوديمان پيوند مي‌زند. اهميت آب در زندگي تا آن حد است كه بدون آن تصور زيستن محال مي‌باشد و تمام موجودات در طول همه اعصار در جستجوي آب براي زنده ماندن بوده‌اند. مردم در سفرها معمولاً جاهايي را كه آب و به تبع آن درخت و سايه‌اي وجود دارد، براي استراحت انتخاب مي‌كنند. اين را مي‌توان پيامد احساس ايمني و اطمينان خاطري دانست كه وجود آب با تداعي حيات و سرزندگي براي آدمي به ارمغان مي‌آورد. به همين دليل آب همواره و در تمام فرهنگها بالاخص در مناطق خشك، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است.

 

ايرانيان نيز مهمترين و اساسي‌ترين مراسم آييني و فعاليت‌هاي روزانة خود را با حضور آب همراه كرده‌اند. چرا كه آب در فرهنگ ما سمبل روشني، نور، تقدس و پاكي بوده است. اين مسئله در هنر و ادبيا ت ما نيز بازتاب وسيع داشته است.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک