مجله تخصصی معماری حامی نو

کدام نشانه؟ کدام نشانه شناسی؟

کدام نشانه؟ کدام نشانه شناسی؟
مقاله ی ″کدام نشانه؟ کدام نشانه شناسی؟″ توسط فرزان سجودی و درباره ی مقاله ای با عنوان ″معنای نشانه ها: جان جلوه های هنری″ اثر محمد نقی زاده نوشته شده است.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

اشکالات اصلاح شناختی و نظری مقاله ی "معنای نشانه ها: جان جلوه های هنری" توجه نگارنده را به خود جلب کرده و انگیزه ی نگارش این مطلب و شرح برخی آشفتگی های مقاله ی مزبور از منظر نشانه شناسی نطری شده است.

 

 

برای دانلود فایل PDF مقاله ی "کدام نشانه؟ کدام نشانه شناسی؟" اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک