مجله تخصصی معماری حامی نو

فناوري، مكان، و نظريه نامدرن

فناوري، مكان، و نظريه نامدرن
از قرن هفدهم تا کنون، پيوسته در مباحث معماري پيشنهادهايي براي معماري منطقه‌گرا مطرح شده است. در دل اين بحثها، تغيير نگرش به دو مضمون فناوري و مکان نهفته است.
مقاله های بیشتر از معماری

چکيده:

 

از قرن هفدهم تا کنون، پيوسته در مباحث معماري پيشنهادهايي براي معماري منطقه‌گرا مطرح شده است. در دل اين بحثها، تغيير نگرش به دو مضمون فناوري و مکان نهفته است. به نظر مي‌رسد مدرنيست ها به فناوري ارج مي‌نهند و مکان را بي‌ارزش مي‌شمارند. پست‌مدرنيستها، برعکس، به مکان ارج مي‌نهند و براي فناوري ارزشي قايل نيستند. در نظريه‌هاي منطقه‌گرايي انتقادي، اين دسته‌بندي ها نفي مي‌شود؛ زيرا هم فناوري و هم مکان را به ديدة مثبت مي‌نگرند. اما انديشة منطقه‌گرايي انتقادي، چون به يک‌اندازه از مفروضات مدرن يورگن هابرماس و فرضيات پست‌مدرن مارتين هايدگر مايه مي‌گيرد، واجد نوعي تناقض فلسفي يا تعارضي حل‌ناشدني است و اين تعارض نيازمند نظريه‌اي نامدرن براي معماري است.

 

برای دانلود PDF فایل کامل مقاله ی "فناوري، مكان، و نظريه نامدرن" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

تبلیغ با میترا رنک