مجله تخصصی معماری حامی نو

پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده

پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
خانه های دوبلکس از تنوع زیادی در طراحی برخوردارند، در این مطلب نمونه ای از خانه های دوبلکس به نمایش گذاشته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این خانه ی دوبلکس دارای فضاهای عمومی در طبقه ی همکف و فضاهای خصوصی در طبقه ی اول می باشد. اتاق خواب والدین به صورت مستر طراحی شده و دو اتاق خواب دیگر نیز در طبقه اول طراحی شده اند. در این مطلب پلان های خانه به همراه تصاویر سه بعدی موجودند.

 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 1 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 2 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 3 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 4 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 5 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 6 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 7 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 8 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
 • پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
  تصویر شماره 9 :: پلان و تصاویر خانه دوبلکس ساده
تبلیغ با میترا رنک