مجله تخصصی معماری حامی نو

پارکینگ RAI در آمستردام

پارکینگ RAI در آمستردام
پارکینگ طبقاتی RAI که در شهر آمستردام کشور هلند واقع شده، 30 متر ارتفاع دارد و در 8 طبقه دارای ظرفیت پارک برای حدود 1000 خودرو می باشد.
مقاله های بیشتر از معماری

این پارکینگ طبقاتی که برای نمایشگاه شهر آمستردام طراحی شده دارای طراحی معمارانه و زیبایی می باشد. این پروژه در سال 2016 احداث شده و طراحی آن بر عهده ی گروه معماری Benthem Crouwel بوده است. در ادامه ی این مطلب با قرار داده پلان ها و عکس هایی از این مجموعه به طور تصویری به معرفی آن می پردازیم. تمامی پلان ها، عکس ها و نقشه های موجود در این مطلب می توانند به عنوان نمونه موردی پارکینگ طبقاتی در بخش مطالعات طراحی پارکینگ ها مورد استفاده قرار گیرند.

 • سایت پلان
  تصویر شماره 1 :: سایت پلان
 • پلان همکف
  تصویر شماره 2 :: پلان همکف
 • پلان طبقه اول
  تصویر شماره 3 :: پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
  تصویر شماره 4 :: پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
  تصویر شماره 5 :: پلان طبقه سوم
 • پلان طبقه چهارم
  تصویر شماره 6 :: پلان طبقه چهارم
 • پلان طبقه پنجم
  تصویر شماره 7 :: پلان طبقه پنجم
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 8 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 9 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 10 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 11 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 12 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • مقاطع و نما
  تصویر شماره 13 :: مقاطع و نما
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 14 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 15 :: پارکینگ RAI در آمستردام
 • پارکینگ RAI در آمستردام
  تصویر شماره 16 :: پارکینگ RAI در آمستردام
تبلیغ با میترا رنک