مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه ی دوبلکس سه خواب

خانه ی دوبلکس سه خواب
این خانه ی دوبلکس به صورت ویلایی و با معماری ساده و سنتی طراحی شده است، سقف این خانه به صورت شیبدار می باشد و دو دو طبقه ی همکف و اول دارای فضاهای متنوع و گوناگون است.
مقاله های بیشتر از معماری

در این مطلب پلان ها و عکس هایی از یک خانه ی ویلایی دوبلکس با سه اتاق خواب قرار داده شده است که می تواند برای تحلیل نمونه های موردی مسکونی در بخش مطالعاتی طرح های معماری مورد استفاده ی دانشجویان قرار گیرد.

 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 1 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 2 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 3 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 4 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 5 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 6 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • خانه ی دوبلکس سه خواب
  تصویر شماره 7 :: خانه ی دوبلکس سه خواب
 • پلان طبقه همکف
  تصویر شماره 8 :: پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
  تصویر شماره 9 :: پلان طبقه اول
تبلیغ با میترا رنک