مجله تخصصی معماری حامی نو

کانسپت طراحی ویلای دوبلکس

کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
در طراحی ویلای یا خانه های ویلایی با تنوع بسیاری رو به رو هستیم و این خانه ها را در انواع مختلف می توان یافت. در این مطلب سعی کرده ایم با قرار دادن پلان و عکس هایی از یک نمونه موردی ویلای دوبلکس در ایجاد کانسپت و ایده ی طراحی ویلا قدمی برداریم.
مقاله های بیشتر از معماری

این ویلا به صورت دوبلکسو با چهار اتاق خواب طراحی شده است که در طبقه ی بالا دارای یک نشیمن خصوصی نیز می باشد. تمامی پلان ها و عکس هایی که در این مطلب قرار داده شده اند می توانند به عنوان نمونه موردی برای بخش مطالعاتی طرح های مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

 

 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 1 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 2 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 3 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 4 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 5 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
  تصویر شماره 6 :: کانسپت طراحی ویلای دوبلکس
 • پلان طبقه همکف
  تصویر شماره 7 :: پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
  تصویر شماره 8 :: پلان طبقه اول
تبلیغ با میترا رنک