مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ
در نرم افزار سه بعدی سازی گوگل اسکچاپ، می توان برای نمایش و پرزانته کردن کارهای انجام شده حالت های مختلفی را انتخاب کرد. در این مبحث به آموزش ابتدایی مواردی مانند Shade faces and edges ، Create shadows and fog ، Create multiple views using scenes خواهیم پرداخت و با قرار دادن فیلم ها و عکس های آموزشی آن ها را معرفی خواهیم کرد.
مقاله های بیشتر از آموزشی

Shade faces and edges: در نرم افزار اسکچاپ، علاوه بر جهت گیری های مختلف حجمی، می توان احجام را به حالت های مختلفی مانند، خطی، شفاف، رنگی، با متریال و ... نمایش داد. برای ایجاد این حالت ها از منوی view با انتخاب گزینه های face style و edge style می توان حالت های مختلفی را برای نمایش حجم مورد نظم انتخاب کرد.

 

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش Shade faces and edges از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir  می باشد.

 

 

Create shadows and fog: برای ایجاد صحنه های واقعی و طبیعی تر در اسکچاپ می توان از قابلیت ایجاد سایه و مه در آن استفاده کرد. این ابزارها را می توان مانند شکل زیر از منوی view فعال کرد.

 

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

 

با فعال کردن آن ها می توان از منوی window تنظیمات آن ها را در بخش tray از اسچاپ 2016 فعال کرد. در این حالت برای Shadow  مقادیر روز و ماه و مقدار تاریکی و روشنی سایه قابل تغییر است که حالت های جذاب و متنوعی را برای حجم در اسکچاپ به وجود می آورد. همچنین برای Fog می توان فاصله  و عمق وضوح تصویر را تغییر داد که این قابلیت برای واقعی سازی پروژه به خصوص در مقیاس بزرگ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش Create shadows and fog از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir  می باشد.

 

 

Create multiple views using scenes: برای به وجود آوردن حالت های مختلف در دید اسکچاپ می توان از منوی window زیر منوی scenes را فعال کرد که در این صورت در قسمت Default tray  از اسکچاپ، تنظیمات آن قابل مشاهده است. در این حالت می توان با به وجود آوردن صحنه های مختلف از حجم و فشردن علامت + در این قسمت می توان آن ها ثبت کرده و نگهداری کرد. همچنین از بخش نامگذاری تنظیمات می توان نام آن ها را به نام دلخواه تغییر داد.

 

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

 

در این حالت همانطور که در تصویر با کادر نشان داده شده در قسمت نوار ابزار ها و در بخش پایینی ابزارها، نام هریک از صحنه های ایجاد شده، قابل مشاهده است و با انتخاب هریک از آن ها می توان به صحنه ی مورد نظر دسترسی پیدا کرد. در این حالت با حرکت از صحنه ای به صحنه ی دیگر، حالتی انیمیشنی به وجود می آید. اگر بخواهیم حالت انیمیشنی آن حذف شود می توانیم از منوی view و سپس زیر منوی animation گزینه ی Setting را انتخاب کنیم و تیک را از کنار Enable scene transition برداریم. در این حالت برای عوض کردن صحنه ها، از یکی به دیگری پرش انجام می شود و حالت انیمیشن حذف می گردد.

 

آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ

 

در ادامه ی فیلم آموزشی این بخش Create multiple views using scenes از آموزش نرم افزار اسکچاب به زبان انگلیسی روان، قرار داده شده است که برای دانلود آن می توانید اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir  می باشد.

تبلیغ با میترا رنک