مجله تخصصی معماری حامی نو

مسجد چهار ایوانی

مسجد چهار ایوانی
در ایران قبل از عهد سلجوقیان مساجد مختلفی ساخته میشوند که اغلب به تقلید از مساجد عباسی به صورت شبستانی می باشند. ولی از قرن پنجم هجری و در قلب کویر مرکزی ایران نقشه ای به وجود می آید که ریشه در معماری قبل از اسلام ایران دارد.
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده :

در ایران قبل از عهد سلجوقیان مساجد مختلفی ساخته میشوند که اغلب به تقلید از مساجد عباسی به صورت شبستانی می باشند. ولی از قرن پنجم هجری و در قلب کویر مرکزی ایران نقشه ای به وجود می آید که ریشه در معماری قبل از اسلام ایران دارد. از این زمان به بعد گونه ۴ ایوانی به عنوان نمادی از فضای ایرانی ، الگوی نقشه مساجد این خطه میشود. چرا و چگونه چنین الگویی طرح مساجد عباسی را متحول می سازد ؟ در این مقاله ضمن مطرح کردن دیدگاه های مختلف و رائه نظریه ، به پاسخگویی به این سوال خواهیم پرداخت .

 

برای دانلود فایل پی در اف، مقاله ی "مسجد چهار ایوانی" نوشته ی دکتر حشمت الله متدین اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک