مجله تخصصی معماری حامی نو

فضا، مکان، معماری

فضا، مکان، معماری
در پایان قرن بیستم، معماری جدید دوران غرور و شور جوانی را پشت سر گذاشته و زمینه برای تحلیل پخته تر آرمان های آغازین جنبش نوخواهان آماده شده بود. در آغاز این قرن انسان به آینده خوش بین بود.
مقاله های بیشتر از معماری

در پایان قرن بیستم، معماری جدید دوران غرور و شور جوانی را پشت سر گذاشته و زمینه برای تحلیل پخته تر آرمان های آغازین جنبش نوخواهان آماده شده بود. در آغاز این قرن انسان به آینده خوش بین بود. از همین رو معماران و متفکران در صدد ایجاد آرمان شهر بودند و طرح هایی در این باره عرضه کرده اند؛ اما در پایان قرن، انسان در اندیشه ی آینده ای مبهم بود. در آغاز قرن "به سوی معماری نو" شعار روز بود، اما در پایان قرن "باز اندیشی و بازنگری" بحث روز معماران شده بود.

 

 

برای دانلود مقاله ی "فضا ، مکان ، معماری" نوشته ی فرزین فردانش که مروری است بر کتاب "عناصر معماری از شکل تا مکان" ؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک