مجله تخصصی معماری حامی نو

صور نقد معماري در كتاب معماري و انديشه ي نقادانه

صور نقد معماري در كتاب معماري و انديشه ي نقادانه
با آن که نقد معماری سابقه ای طولانی دارد، بنیاد های نظری نقد در معماری کمابیش مغفول مانده است. کتاب ″معماري و انديشه ي نقادانه″ اثر ″وین اتو″ از معدود منابعی است که به جد به این موضوع پرداخته و تصویری از صور نقد آثار معماری به دست داده است.
مقاله های بیشتر از معماری

پس از مطالعه ي دسته بندي وين اتو از انواع نقد معماري، چنين به نظر مي رسد كه شيوه هاي مذكور از هم مستقل و مجزا است و هر يك مبلغ راه ويژه اي در نقد معماري است، ليكن در نظري دقيق تر مي توان دريافت كه شيوه هاي مذكور مستقل از يكديگر نيست؛ بلكه همان طور كه خود نويسنده هم نوشته است،"گاه ممكن است شيوه اي به شيوه ي ديگر منتهي شود يا يكي در مقدمه ي ديگري واقع شود و يا اصلاً از يك شيوه به منزله ي ابزاري براي تحقيق شيوه اي ديگر استفاده شود.

 

 

برای دانلود فایل پی دی اف مقاله ی "صور نقد معماري در كتاب معماري و انديشه ي نقادانه" نوشته ی حمیدرضا خویی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک