مجله تخصصی معماری حامی نو

چرا ″طعم شیرین خیال″ را باید دید؟

چرا ″طعم شیرین خیال″ را باید دید؟
دغدغه ی فیلم از آن جمله دغدغه هایی است که متاسفانه اغلب ما در طول زندگی درگیر آن نمی شویم.از همان دسته دغدغه هایی که ماشین های تک سرنشین را کابوس زندگی می پندارد و متاسفانه ما فارغ از آنیم. از همان دسته دغدغه هایی که در آن خاموش کردن یک چراغ، بستن یک شیر آب، دور نریختن یک برگ دستمال کاغذی و امثال اینها به مراتب بیشتر از انرژی هسته ای معجزه محسوب می شود.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

فارغ از قصه ی تقریباً رمانتیکی که در فیلم جریان دارد و حرف و حدیث هایی راجع به بودجه ی فیلم و موضوعات این چنینی، این فیلم را حداقل مدیران، معماران یا به نوع کلیشه ای تر، آینده سازان این سرزمین که همان دانشجویانش باشند، باید ببینند. چرا که دغدغه ی فیلم از آن جمله دغدغه هایی است که متاسفانه اغلب ما در طول زندگی درگیر آن نمی شویم.

 

از همان دسته دغدغه هایی که ماشین های تک سرنشین را کابوس زندگی شهری می پندارد و متاسفانه ما فارغ از آنیم. از همان دسته دغدغه هایی که در آن خاموش کردن یک چراغ، بستن یک لحظه ی شیر آب، دور نریختن یک برگ دستمال کاغذی و امثال اینها به مراتب بیشتر از انرژی هسته ای معجزه محسوب می شود.

 

آخر چگونه است، در کشوری که "گندم بریان" ش، گرم ترین نقطه ی کره ی زمین محسوب می شود و از انرژی خورشیدی که از دو کویر بزرگش به دست می آید می شود تا بینهایت انرژی برق استخراج کرد، مردمش مدام به انرژی فسیلی چنگ انداخته و دم از انرژی به مراتب آلوده تر و حقیقتاً وحشتناک ترِ رادیواکتیو می زنند؟!

 

سخن از منافع یک فیلم، نهاد و یا تعریف از یک فیلمساز و یا حتی تصدیق برخوردهای افراطی یک ذهنیت چه بسا نیک و به جا، نیست، سخن از تلنگری ست که متاسفانه در فرهنگ و تربیت ما جایی ندارد، سخن از یاد نگرفتن و منتقل نکردن ما به نسل های بعدی است. صحبت از دیگرانی است که به ما و طبیعت و هیچ چیز اهمیت نمی دهند و گویا به کل بازگشت به خاک را از یاد برده اند.

 

روی سخنم با کسانی است که به اصطلاح عشق معماری دارند و خود را سازندگان بناهای تاثیرگذار حال و آینده می یابند، این فیلم را ببینید، در واقع سی دی آن را بخرید و لطفاً دانلود نکنید. این فیلم را ببینید و به احترام آقای تبریزی و دیگر عوامل آن از جای برخیزید، کلاه از سر بردارید و لحظه ای هر چند کوتاه اندیشه کنید.

محمد معتقده :
زیبا بود...و تاسف برانگیز...
تبلیغ با میترا رنک