مجله تخصصی معماری حامی نو

قاب های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس

قاب های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس
روش های مقاوم سازی به طور کلی با روش های عادی ساخت و ساز تفاوت داشته، از ویژگی های خاصی برخوردارند، به گونه ای که برای هر ساختمان مورد نظر، با توجه به شرایط موجود، بایستی تصمیمی خاص گرفت.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

مقاله استفاده از  قاب های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس در تقویت عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود. نوشته ی : محمد فروغی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

چکیده

 

با توجه به اینکه اکثر ساختمان های کشور از حداقل ایمنی در مقابل زلزله بی بهره هستند، لزوم مقاوم سازی آن ها، از ضروریات بدیهی است. روش های مقاوم سازی به طور کلی با روش های عادی ساخت و ساز تفاوت داشته، از ویژگی های خاصی برخوردارند، به گونه ای که برای هر ساختمان مورد نظر، با توجه به شرایط موجود، بایستی تصمیمی خاص گرفت. در این میان به نظر نگارنده استفاده صحیح از سیستم های خورجینی، نیمه خورجینی و خورجینی معکوس در خیلی از موارد، می تواند راهگشا باشد. این مقاله در نظر دارد به معرفی سیستم های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس پرداخته، نمونه هایی از کاربرد این سیستم ها در استحکام بخشی بنا های موجود را مورد مرور قرار دهد.

 

 

برای دانلود اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک