مجله تخصصی معماری حامی نو

برج مسکونی مای بریکل در میامی

برج مسکونی مای بریکل در میامی
کریم رشید، برج مسکونی ″ مای بریکل ″ را در قلب شهر میامی به پایان رسانده است. این برج از 184 آپارتمان پراکنده در 25 طبقه تشکیل شده است و 215 هزار فوت مربع، مساحت آن اجازه داده است تا بخش هایی چون یک لابی وسیع، مجموعه ی ورزشی و تناسب اندام، استخر، بار، و تعدادی واحد تجاری در طبقه ی همکف را در خود جای دهد.
مقاله های بیشتر از معماری

کریم رشید، برج مسکونی " مایبریکل " را در قلب شهر میامی به پایان رسانده است. این برج از 184 آپارتمان پراکنده در 25 طبقه تشکیل شده است و 215 هزار فوت مربع، مساحت آن اجازه داده است تا بخش هایی چون یک لابی وسیع، مجموعه ی ورزشی و تناسب اندام، استخر، بار، و تعدادی واحد تجاری در طبقه ی همکف را در خود جای دهد.

این معمار با همکاری شرکت محلی آرکیتکتونیا، این پروژه را به اتمام رسانده است و نتیجه ی آن، ساختمانی برجسته و پویا گشته است که به کاربران خود آرامش و حس اجتماعی بودن می دهد و کار را در محیطی کارآمد، لذت بخش می کند.

 

سایت این برج که به وسیله ی رستوران ها، بوتیک ها و بارها احاطه شده است، خود بخشی از پروژه ی توسعه زندگی شهری وسیعی ست که شامل مایبریکل سیتی سنتر، مکانی تجاری و لوکس همراه با هتل و استراحتگاه جهانی میامی، یک پارک تفریحی آبی می گردد.

 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 1 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 2 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 3 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 4 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 5 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 6 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
 • برج مسکونی مای بریکل در میامی
  تصویر شماره 7 :: برج مسکونی مای بریکل در میامی
تبلیغ با میترا رنک