مجله تخصصی معماری حامی نو

بناهای خاکی معاصر (ساختمان های طبیعی)

بناهای خاکی معاصر (ساختمان های طبیعی)
نویسنده ی این مقاله سومیتا سینها، معماری است که طراحی محیظی تدریس کرده و در این رشته فعالیت می کند. وی جایزه سال 1987 یونسکو را برای طرح های خود در زمینه معماری خاکی دریافت کرده است و در هند و فرانسه و انگلستان زندگی کرده و کار می کند و در سراسر جهان در کنفرانس ها و مقالات و انتشارات بسیاری همکاری کرده و فعالیت می کند.
مقاله های بیشتر از معماری

خاک یکی از باصرفه ترین مواد ساختمانی موجود در جهان می باشد. تقریبا 33 در صد از جمعیت جهان ( اغلب در کشورهای در حال توسعه) بسته به میزان در دسترس بودن خاک و امکان استفاده از آن، در خانه های گلی زندگی می کنند. محدودیت های فیزیکی مواد ساختمانی، اقلیم، محیط و فرهنگ در متمایز ساختن سنت های بومی معماری نقش تعیین کننده ای دارند. با توجه به این امر، خاک به عنوان ماده ساختمانی در سنت های ملل مختلف به روش های گوناگونی استفاده شده است.

 

برای دانلود فایل کامل این مقاله در قالب PDF اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

محمد حسن پور معتقده :
خیلی عالی
تبلیغ با میترا رنک