مجله تخصصی معماری حامی نو

پردیس سینمایی پارک ملت

پردیس سینمایی پارک ملت
پردیس سینمایی پارک ملت اثری از رضا دانشمیر ، ناحیه ی 3 شهری (وابسته به شهرداری) تهران در یک قطعه زمین طویل و گسترده با فضای 6000متر مربع در جنوب شرق پارک ملت طراحی و ساخته شده است . با مجموع زیر بنای 15400متر مربع ، این پروژه 4 سالن فیلم می باشد که هر سالن 300 نفر را در بر می گیرد و یک سالن اجرای کوچک با گنجایش 30 نفر ، همراه با فضا های نمایشگاهی ، رستوران ، کافی شاپ ، کتابفروشی ، دفاتر و سرویس های بهداشتی.
مقاله های بیشتر از معماری

مجتمع سینمائی پارک ملت ، ناحیه ی 3 شهری (وابسته به شهرداری) تهران در یک قطعه زمین طویل و گسترده با فضای 6000متر مربع در جنوب شرق پارک ملت طراحی و ساخته شده است . با مجموع زیر بنای 15400متر مربع ، این پروژه 4 سالن فیلم می باشد که هر سالن 300 نفر را در بر می گیرد و یک سالن اجرای کوچک با گنجایش 30 نفر ، همراه با فضا های نمایشگاهی ، رستوران ، کافی شاپ ، کتابفروشی ، دفاتر و سرویس های بهداشتی.

راجع به فرم مجهول و کشیده مکان و امکان جای دادن 2 سالن فیلم روی طبقه همکف و 2 سالن فیلم دیگر در زیر زمین ، سازمان فضائی پروژه برای ارائه دادن یک ایده ( وسعت ، فضا ) در تطابق با برنامه فیزیکی و ساختار پروژه و همچنین دادن فعل و انفعال با ماهیت زیست محیطی عالی معین کرده است .

از این رو ، از طریق ارتباط شیب های چرخشی 2 سالن فیلم همراه با یکدیگر ، یک میدان وسیع سرپوشیده (ایوان) بوجود آورده اند . مکانی که دست آورد اصلی این پروژه برای شهر می باشد و یک مکان برای گفتگو ، برای تبادل ایده ها و فکر ها ، برای بر گزاری مراسم ها و دیگر رویدادهای خاص خواهد بود .

ویژگی های اصلی پروژه می توانند در 5 موضوع اصلی خلاصه شوند . 1. پیدا کردن مکان های گمشده در شهر برای ترمیم کردن آن ها برای مکان های شهری فعال 2. توافق با محیط زیست پارک و چشم انداز کوه ها در شمال تهران 3. یکپارچگی معماری ، ساختار و برنامه 4. خلق یک گفتگو با شهر در میان تولید مکان های باز شهری (ایوان) 5. مطرح سازی موضوع حرکت (جنبش)و زمان در میان ایجاد یک ساختار انعطاف پذیر و متغییر در طول پروژه از طریق بکار گرفتن شیب های کلی؛ قدرت تحرک و پویائی و تغییر هر دو به طور ادراکی و واقعی ارائه داده شده اند .

 • پردیس سینمایی پارک ملت
  تصویر شماره 1 :: پردیس سینمایی پارک ملت
 • پردیس سینمایی پارک ملت
  تصویر شماره 2 :: پردیس سینمایی پارک ملت
 • پلان زیرزمین -2
  تصویر شماره 3 :: پلان زیرزمین -2
 • پلان زیرزمین -1
  تصویر شماره 4 :: پلان زیرزمین -1
 • پلان همکف
  تصویر شماره 5 :: پلان همکف
 • پلان طبقه اول
  تصویر شماره 6 :: پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
  تصویر شماره 7 :: پلان طبقه دوم
 • مقطع
  تصویر شماره 8 :: مقطع
 • پردیس سینمایی پارک ملت
  تصویر شماره 9 :: پردیس سینمایی پارک ملت
 • پردیس سینمایی پارک ملت
  تصویر شماره 10 :: پردیس سینمایی پارک ملت
تبلیغ با میترا رنک