مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل معماری مجتمع تجاری تیراژه (پاورپوینت)

تحلیل معماری مجتمع تجاری تیراژه (پاورپوینت)
ایده ی طراحی مجتمع تجاری تیراژه، برگرفته از الگوی بازارها و فضای شهری در سنت معماری کشورمان (البته در قالبی نوین و امروزی) میباشد که در ان بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی در درون اینگونه فضاها صورت می پذیرفت.
مقاله های بیشتر از معماری

در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد.

بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد.

در ادامه ی این پست فایلی در قالب پاورپوینت به صورت زیپ شده قرار داده می شود که در آن به تحلیل، نقد و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه با قرار داده نقشه ها و عکس ها پرداخته می شود. همچنین در این پاورپوینت توضیحاتی درباره ی بازار و تاریخچه و ... آن قرار داده شده است.

 

برای دانلود فایل پاورپورنت تحلیل مجتمع تجاری تیراژه اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک