مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه شاپوری در شیراز

خانه شاپوری در شیراز
بنا در جلگه شیراز که بین رشته کوهای زاگرس واقع است، قرار گرفته، در این منطقه آب و هوا معتدل و بارش سالیانه متوسط است. این بنا خارج از بافت قدیم شهر شیراز و در عین حال مرتبط با بافت مسکونی و جدید شهر شیراز است. این بنا در خیابان انوری از شهر شیراز واقع شده است.
مقاله های بیشتر از مرمت

این پست حاوی یک فایل PDF زیپ شده است که در آن نقد و تحلیل معماری خانه شاپوری در شیراز ارائه شده، مطالبی از قبیل تاریخچه، مرمت، موقعیت، توضیحات، عکس ها و نقشه های در آن گنجانده شده است.


برای دانلود فایل تحلیل خانه شاپوری در شیراز اینجا کلیک کنید.


رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک