مجله تخصصی معماری حامی نو

مژگان و گیسو حریری

مژگان و گیسو حریری
گیسو و مژگان حریری. خواهران معمار ایرانی خیلی زود و زمانی كه هنوز دانشجو بودند با كار بر روی مسابقات مختلف و مباحث تئوری آغاز کردند. شركت Hariri & Hariri در سال ۱۹۸۶ به وسیله گیسو و مژگان حریری تاسیس شد. پروژه‌های دفتر حریری و حریری به دلیل کیفیت و نوآوری جوایز متعددی از جمله جایزه معتبر آکادمی آمریکا دریافت کرده و در نمایشگاه خانه غیر خصوصیUn-Private House موزه هنرهای نیویورک نیز ارائه شده‌اند.
مقاله های بیشتر از معماری

گیسو حریری

گیسو حریری در ۱۹۸۰ از دانشگاه کرنل فارغ‌التحصیل شد. پس از همکاری با چند دفتر معتبر در سانفرانسیسکو و نیویورک، دفتر معماری حریری و حریری را در سال ۱۹۸۶ تأسیس کرد. او علاوه بر کار حرفه‌ای، از ۱۹۸۷ در دانشگاه‌های کلمبیا، کرنل، مک گیل (Mc Gill) و مدرسه طراحی پارسونز تدریس کرده است.

مژگان حریری

مژگان حریری مدرک کارشناسی معماری را در ۱۹۸۱ و پس از تدریس زیر نظر کالین رو (Colin Rowe)، و مدرک کارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری را در ۱۹۸۳ از دانشگاه کرنل دریافت کرد. او پس از کارآموزی در دفتر جیمز استوارت پولشک و همکاران (James Stewart Polshek & Partners)، همراه با خواهرش گیسو، دفتر معماری حریری و حریری را در سال ۱۹۸۶ تاسیس کرد.

پروژه‌های دفتر حریری و حریری به دلیل کیفیت و نوآوری جوایز متعددی – از جمله جایزه معتبر آکادمی امریکا – دریافت کرده و در نمایشگاه خانه غیر‌خصوصی (Un-Private House) موزه هنرهای معاصر نیویورک نیز ارائه شده‌اند.

  • مژگان و گیسو حریری
    تصویر شماره 1 :: مژگان و گیسو حریری
  • مژگان و گیسو حریری
    تصویر شماره 2 :: مژگان و گیسو حریری
  • مژگان و گیسو حریری
    تصویر شماره 3 :: مژگان و گیسو حریری
تبلیغ با میترا رنک