مجله تخصصی معماری حامی نو

ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری

ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
ویلای افشاریه کاری از دفتر معماری آرتور و همکاران ، سال 94، جز کاندیدایی کارهای برتر مجله معمار امسال. با کمترین هزینه ، با آجر گری بازیافت شده این فضا خلق شد. ولی با این همه روند طراحی باوجود حس معماری ایرانی در کل ویلا متاسفانه جز فینالیست انتخاب نشد.
مقاله های بیشتر از معماری

ایده ی اصلی در شکل گیری طرح بازاندیشی معماری گذشته ایران از جمله باغ های ایرانی، جوهره ی طراحی ویلای افشاریه را شکل داد. با در نظر گرفتن ارزش هایی که بازتاب آن به پدید آمدن بنا کمک می نماید، از جمله نظام معنایی باغ ایرانی تاثیرات روانی محیط باغ بر انسان ایجاد حس آرامش و دعوت او به تعامل و اندیشه، استفاده از نظام کالبدی باغ ایرانی با استفاده از عناصری همانند آب، نظام کاشت، استفاده از مصالح آجری، نحوه ی استقرار بنا، هندسه شفاف، مسیریابی است که به واسطه ی این مفاهیم، وصال به حقیقت مطلوب به سبب حضور، میسر می گردد.

 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 1 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 2 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 3 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 4 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 5 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
 • ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
  تصویر شماره 6 :: ویلای افشاریه اثری از آرتور امید آذری
کامیار شیخی معتقده :
با سلام ممکنه فایل با کیفیت تر این مجموعه را برا من بفرستید متشکر
با سلام . دوست عزیز متاسفانه فایل دیگری از این مجموعه در آرشیو سایت موجود نیست. پیروز باشید.
تبلیغ با میترا رنک