مجله تخصصی معماری حامی نو

مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید

مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
جسولوJesolo يكي از مشهور ترين تفريگاه هاي كنار درياست و طراحي آن امكان استفاده ي كامل از امتيازات فضاي مرداب ونيز را مي دهد. اين پروژه قصد دارد كه يك کاتالیست یا تسریع کننده بازسازي و نو آوري باشد پروژه ایی كه به شهر جسولو Jesolo فرصت خوبي براي توسعه به عنوان يك مكان براي برگزاری كنفرانس ها و گذراندن تعطيلات مي دهد.
مقاله های بیشتر از معماری

جسولوJesolo يكي از مشهور ترين تفريگاه هاي كنار درياست و طراحي آن امكان استفاده ي كامل از امتيازات فضاي مرداب ونيز را مي دهد. اين پروژه قصد دارد كه يك کاتالیست یا تسریع کننده بازسازي و نو آوري باشد پروژه ایی كه به شهر جسولو Jesolo فرصت خوبي براي توسعه به عنوان يك مكان براي برگزاری كنفرانس ها و گذراندن تعطيلات مي دهد.

 

اين طرح پیوستاری از فضاي سيال خلق ميكند كه معنای تازه اي از امكان را بر مي انگيزد. عناصر متفاوت مجموعه ي جسولو مجيكا Jesolo Magicaبا يكديگر تطبيق يافته اند تا محدوده اي از ساختمان ها يي را شكل دهند كه به ظاهر از هم جدا هستند اما هر كدام به طور منطقي با ساختمان بعدي در يك مجموعه ي متغير مرتبط هستند. احجام تشكيل دهنده ي مركز تفريحي، يك فضاي مركزي را مانند گلبرگ هاي يك گل در بر ميگيرند.

 

ساختمان هتل گلبرگ نهايي اين مجموعه است كه نمايي از مرداب مجاور را در اختیار ساکنان قرار می دهد. پروژه ي جسولو مجيكا Jesolo Magica علاوه بر بخش اداري، فضا فروشگاه ها و رستوران ها، هتلي را با مركز كنفرانس، چشمه ي آب گرم، كلوپ شبانه و فضاهاي خارجي براي مسابقات در نظر گرفته .

 • مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
  تصویر شماره 1 :: مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
 • مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
  تصویر شماره 2 :: مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
 • مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
  تصویر شماره 3 :: مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
 • مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
  تصویر شماره 4 :: مجموعه تجاری جسولو از زاها حدید
تبلیغ با میترا رنک