مجله تخصصی معماری حامی نو

ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان

ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
یک اتاق شاد با زمینه‌ای از رنگ‌های شاد که به علاقه کودک انتخاب می‌شوند در ادامه استعداد کودک اثرگذار است. خصوصاً آنکه دیوار جلوی میز نقاشی او تصویر یک نقاشی شاد باشد. استفاده از طیف گسترده ترکیب رنگ‌ها به خلاقیت کودک در رنگ‌آمیزی کمک می‌کند. رنگین کمان برای این موضوع بهترین گزینه است.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

فرآیند رشد انسانها، در کودکی، تاثیر بسزایی در شخصیت آنان دارد. عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در 3سال اول زندگی او شکل می گیرد، فرآیند رشد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیاری است.

 فعالیت، به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودک، رشد همه جانبه او را موجب می گردد. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد.

  طراحی اتاق کودک می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کوک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان، شناخت کودک اهمیتی خاص می یابدو از آنجائی که کودکان دنیای تخیلی خاص خویش را دارند، بسیاری از آنان در سنین زیر 3 سال دنیا را آنطور که باید باشد مجسم می کنند، نه انگونه که هست و همین امر باعث می شود محیط کودکان آن فضائی نباشد که معمار بدون شناخت، آن را طراحی می کند.


 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 1 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 2 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 3 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 4 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 5 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
 • ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
  تصویر شماره 6 :: ایده های دکوراسیون برای اتاق کودکان
تبلیغ با میترا رنک