مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو

خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
این خانه، یک بنای چهارگوش تماما چوبی ییلاقی است که مثل کارهای دیگر این معمار، یک خانه کوچک ابتدایی را تداعی می‌کند. در این خانه به طور شگفت‌آوری همه چیز از چوب است، از ساختار ستون‌ها و تیرها گرفته تا دیوارهای داخلی و بیرونی، کف‌پوش، سقف، قاب پنجره‌ها و... این خانه از مکعب‌های 350 میلیمتری چوب ساخته شده و هیچ طبقه‌بندی‌ای از دیوارها، سقف‌ها و طبقات در آن وجود ندارد.
مقاله های بیشتر از معماری

این خانه، یک بنای چهارگوش تماما چوبی ییلاقی است که مثل کارهای دیگر این معمار، یک خانه کوچک ابتدایی را تداعی می‌کند. در این خانه به طور شگفت‌آوری همه چیز از چوب است، از ساختار ستون‌ها و تیرها گرفته تا دیوارهای داخلی و بیرونی، کف‌پوش، سقف، قاب پنجره‌ها و... این خانه از مکعب‌های 350 میلیمتری چوب ساخته شده و هیچ طبقه‌بندی‌ای از دیوارها، سقف‌ها و طبقات در آن وجود ندارد. به عنوان مثال، بخشی از فضا که به عنوان طبقه تصور می‌شود از نظر افراد مختلف می‌تواند به عنوان صندلی، سقف یا دیوار تغییر کاربرد بدهد.

 

سطح طبقات نسبی هستند و افراد آن‌را بر مبنای جایی که هستند تفسیر می‌کنند. افراد در آن می‌توانند تجربه جدیدی از عمق را داشته باشند. فضاها تقسیم نمی‌شوند بلکه به عنوان یک اتفاق، در ترکیب با سایر عناصر تولید می‌گردند و ساکنان، خودشان کارکردهای مختلف آن‌را کشف می‌کنند. این فضا شبیه یک چشم‌انداز مبهم است. در ساخت آن، قواعد متعارف معماری، به کار گرفته نمی‌شود و طرح ثابت و مشخصی هم وجود ندارد. معمار با طراحی این خانه به عنوان یک اثر معمارانه جدید معتقد است که به دنبال یک مفهوم جدید و یک موجودیت جدید است.

 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 1 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 2 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 3 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 4 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 5 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
 • خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
  تصویر شماره 6 :: خانه چوبی، اثر سوفوجیموتو
تبلیغ با میترا رنک