مجله تخصصی معماری حامی نو

آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور

آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
با فاصله زمانی 20 دقیقه از مرکز شلوغی سنگاپور، توسعه مسکونی جدیدی رو به اتمام می باشد. این پروژه توسط آرشیتکت کانادایی مشهور موشه سفدی طراحی شده است. ″ sky habitat″، یک ساختمان پیچیده 38 طبقه با چگالی زیاد از مسکن های بلند است که تقاضاهای زیادی در بسیاری از شهرهای آسیایی داشته است.
مقاله های بیشتر از معماری

آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور رو به اتمام می باشد. با فاصله زمانی 20 دقیقه از مرکز شلوغی سنگاپور، توسعه مسکونی جدیدی رو به اتمام می باشد. این پروژه توسط آرشیتکت کانادایی مشهور موشه سفدی طراحی شده است. " sky habitat"، یک ساختمان پیچیده 38 طبقه با چگالی زیاد از مسکن های بلند است که تقاضاهای زیادی در بسیاری از شهرهای آسیایی داشته است.


این طرح از دو بلوک زیگزاگی متصل شده به پایه تشکیل شده است، و پس از آن از طریق سه پل به سطوح بالاتر متصل شده است. دو دهانه پایین تر مسیرهای گردش در اطراف را فراهم می آورند، در حالی که پل بالایی شامل یک استخر شنای مرتفع می باشد، که منظره ای در سراسر خط آسمان شهر را که به سرعت در حال گسترش می باشد فراهم می آورد.


طبقه اول این پروژه به صورت فضاهای باز و عمومی با امکانات مشترک را شامل می شود. در بالای فضای پارکینگ، سایت این مجموعه به صورت باغ های سرسبز، اتاق های مختلف در فضای باز، استخر شنا و مسیرهای پیاده روی گسترش پیدا کرده است.


به منظور به حداکثر رساندن حرکت هوا در آب و هوای گرمسیری این منطقه، ساختار این مجموعه به شدت منطقی طراحی شده است تا در هر واحد تهویه هوا وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از آپارتمان ها دارای بالکن های جداگانه، تراس ها و باغ هایی در سقف شان می باشند.


در این مجموعه سعی شده تا حس تراکم کاهش پیدا کند و در مقابل تماس با طبیعت افزایش پیدا کند. همچنین واحدهای این مجموعه همانند روستاههای خوشه ای شکل گرفته که با ادغام معماری و حیات گیاهی در کنار یکدیگر یک تجربه منحصربفرد را برای افراد به ارمغان می آورند.

 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 1 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 2 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 3 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 4 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 5 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 6 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 7 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 8 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 9 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 10 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 11 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 12 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 13 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 14 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 15 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 16 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 17 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 18 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 19 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 20 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 21 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 22 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 23 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 24 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 25 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 26 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 27 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 28 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 29 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 30 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 31 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
 • آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
  تصویر شماره 32 :: آسمان خراش sky habitat موشه سفدی در نزدیکی سنگاپور
تبلیغ با میترا رنک