مجله تخصصی معماری حامی نو

سوفوجیموتو معمار خلاق

سوفوجیموتو معمار خلاق
نمایشگاه ″معماری همه جا هست″ از سو فوجیموتو در بی ینال معماری شیکاگو 2015 در میان نمایشگاه های برتر این بی ینال قرار گرفت. مجموعه ای الهام بخش و محرک از وسایل پیش پا افتاده، با آغوش باز از عمومی بودن بی ینال ئ اختصاصی نبودن آن برای معماران استقبال نمود.
مقاله های بیشتر از معماری

نمایشگاه "معماری همه جا هست" از سو فوجیموتو در بی ینال معماری شیکاگو 2015 در میان نمایشگاه های برتر این بی ینال قرار گرفت. مجموعه ای الهام بخش و محرک از وسایل پیش پا افتاده، با آغوش باز از عمومی بودن بی ینال ئ اختصاصی نبودن آن برای معماران استقبال نمود.

 

سادگی تابلوی "معماری را بیابید" در این نمایشگاه در واقع بسیار عمیق تر و متفکرانه تر از آنست که به نظر می رسد؛ همان طور که سو فوجیموتو می گوید: "معماری می تواند در هرجایی شکل بگیرد. به اعتقاد من پرورش این معماری به معماری حقیقی، خود نیز معماری ست."

 

می توانید همکاری خود با بی ینال شیکاگو را توصیف کنید؟

 

این تکه های کوچک، نمایشگاه من در این فضا هستند. عنوان "معاری در همه جا هست" به همان معنی ست که می بینید، اشیاء زباله مانند یا وسایل روزانه یا چیزهای عجیب همراه با مردم کوچک. و این یعنی در هرجا ما می توانیم فضاهای معمارانه را تجسم کنیم وقتی که مردم را درون یا بیرون آن بگذارید. این شبیه به بعضی اسکِیل هاست... و بعد شبیه به معماری ست. گاهی وقتی مردم را به داخل طرح می آورید، شما می توانید تخیل های جدید معماری را پیدا کنید. این شبیه به یک بازی بامزه برای گسترش ایده های ما در معماری، فراتر از درک معمول ما خواهد بود.

 

بنابراین، این بسیار سرگرم کننده است که ببینید چگونه برخی چیزهای عجیب و غریب مثل چیپس سیب زمینی با وسایل روزانه می توانند به معماری تبدیل شوند. برای معماران، این می تواند یک نقطه ی شروع تازه برای تعریف عمیق تر معماری باشد؛ اما برای عموم مردم، این بیشتر نقطه ای برای آغاز دوست داشتن معماری و چگونگی گذر معمار و معماری از مرزهای معمول شناخت و درک عمومی معماری ست.

 

این تفکر من ست و بسیار خوب است که می شود این بحث را با عموم مردم شروع کرد، نه تنها با معمارها؛ تا فرصتی برای اندیشیدن به اینکه "معماری چیست؟" را برای آن ها هم فراهم نماییم.

 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 1 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 2 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 3 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 4 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 5 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 6 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 7 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
 • سوفوجیموتو معمار خلاق
  تصویر شماره 8 :: سوفوجیموتو معمار خلاق
تبلیغ با میترا رنک