مجله تخصصی معماری حامی نو

کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند

کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
ساختار چندوجهی دانیل لیبسکیند برای کارخانه سرامیک سازی کاسال گراند، از زمین میدان دیناتزانو در کاسالگراند ایتالیا به سوی آسمان افراشته شده است. این سازه که ″تاج″ نام گرفته به تازگی ساخته شده است و در پی همکاری این شرکت با معماران مشهور شکل گرفته است.
مقاله های بیشتر از معماری

ساختار چندوجهی دانیل لیبسکیند برای کارخانه سرامیک سازی کاسال گراند، از زمین میدان دیناتزانو در کاسالگراند ایتالیا به سوی آسمان افراشته شده است. این سازه که "تاج" نام گرفته به تازگی ساخته شده است و در پی همکاری این شرکت با معماران مشهور شکل گرفته است. پیش از این کنگو کوما نیز اینستالیشن ابر و سرامیک و نمایشگاه اختصاصی این شرکت را طراحی و ساخته است.

 

براساس نزدیکی به تاسیسات تولیدی در دو میدان واقع در مسیر پدمونتانا که ساسولو و کاسا گراند را به هم مرتبط می کند؛ این دو اینستالیشن تندیس گون از بازدیدکنندگان این منطقه ی سرامیکی امیلینی [منطقه ی تاریخی شمال ایتالیا] استقبال می نمایند.

 

این فرم سه بعدی کاوش تازه ای در روش های ابتکاری و آزمایشی با آخرین نسل قطعات سرامیکی ست. ارتفاع این سازه که با کاشی های سرامیکی گرانیت پرسلین "فرکتایل" پوشیده شده، 25 متر است و تاکیدی بر طرح ریزی حجمی عمودی آن دارد؛ در حالی که همچون یک اسکچ ترسیمی با دست به نظر می رسد.

 

همکاری دانیل لیبسکیند و شرکت کاساگراند بیش از این اینستالیشن نیز ادامه خواهد یافت. همان طور که این همکاری در ساخت سیستم های نمای مسکونی سیتی لایف در میلان و در ساخت پاویون ونکه در اکسپو میلان 2015 نیز مشهود می باشد.

 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 1 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 2 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 3 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 4 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 5 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 6 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 7 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 8 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 9 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 10 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 11 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 12 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 13 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 14 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 15 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 16 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 17 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 18 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 19 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
 • کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
  تصویر شماره 20 :: کارخانه سرامیک سازی اثر دنیل لیبسکیند
تبلیغ با میترا رنک