مجله تخصصی معماری حامی نو

تابلو در دکوراسیون

تابلو در دکوراسیون
تابلو نقاشی هنری مدرن و دکوراتیو بخش مهمی از دکوراسیون خانه هر فردی است.با استفاده از آنها ما قادر خواهیم بود حالت و اتمسفر فضا را تغییر یا نگاه ها را به سمت خاصی سوق بدهیم. وجود تابلو نقاشی در دکوراسیون اهمیت زیادی دارد تا جایی که حتی می تواند به عنوان منبع الهام گیری برای تزیین دکوراسیون خانه مورد استفاده قرار بگیرد. اما قبل از هرچیزی باید با نحوه انتخاب تابلو نقاشی مناسب آشنایی پیدا کنید.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

اولین نکته ای که در خرید تابلو نقاشی باید توجه داشته باشید مچ بودن و هارمونی آن با تم رنگی خانه است.بهترین گزینه برای تابلو هوی نقاشی آنهایی هستند که بدون اینکه خود را از بقیه اجزا اتاق جدا کنند با دکوراسیون محیط هارمونی داشته باشد. برای مثال اگر دکوراسیون خانه شما از رنگ های سرد و خنثی تشکیل شده است انتخاب تابلو نقاشی ای که رنگ گرم تر را به محیط اضافه کند بهترین گزینه خواهد بود . دقیقا بر عکس این موضوع هم صادق است اگر دکوراسیون خانه تان از رنگ های گرم و شاد استفاده شده،اضافه کردن تابلو نقاشی با کمترین میزان رنگ در آن ،ترکیب بسیار زیبایی را بوجود می آورد.

 

قبل از خرید تابلو مدرن باید به اندازه گیری دیواری که میخواهید تابلو را بروی آن قرار بدهید بپردازید تا نسبت به دیوار ،زیاد کوچک یا بزرگ نباشد .اگر انتخاب اشتباهی داشته باشید تابلو نقاشی  بمانند جسم شناور و بی تاثیری بروی دیوار می ماند که در مکان خود گم شده است.


برای نوع نقاشی هم سعی کنید از خرید تابلو  های نقاشی منظره و... دوری کنید چرا که اینگونه  طرح ها در چیدمان مدرن سالهاس کارایی کاربرد ندارد و به سرعت  در طول زمان دل افراد خانه را میزند.

 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 1 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 2 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 3 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 4 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 5 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 6 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 7 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 8 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 9 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 10 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 11 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 12 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 13 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 14 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 15 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 16 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 17 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 18 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 19 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 20 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 21 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 22 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 23 :: تابلو در دکوراسیون
 • تابلو در دکوراسیون
  تصویر شماره 24 :: تابلو در دکوراسیون
تبلیغ با میترا رنک