مجله تخصصی معماری حامی نو

خط در اسکیس معماری

خط در اسکیس معماری
در اسکیس دست آزاد معماری، خط انواع مختلفی دارد. در این مطلب سعی شده، انواع خط به همراه نحوه ی زسم آن ها را عنوان کنیم.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری


۱. سر مداد

شکل ایجاد شده از طریق عقب و جلو کشیدن قلم با ضربه هایی نرم و کوتاه روی کاغذ، مرحله پایه در ایجاد بسیاری از خط های با کیفیت در رسم است؛ خط هایی چون : خط بافت دار، خط تیره – روشن – تیره و دست آزاد.

نحوه ی اجرا : مداد را همانطوری که می خواهید رسم کنید، نگه دارید. نوک قلم را برای ایجاد لبه ایی صاف و پهن جلو و عقب ببرید. برای داشتن لبه ای پهن تر، زاویه ی مداد با کاغذ را که کنید. مدادی با نوک نرم مانند B 6 خط پهن تر و پربافتی ایجاد می کند که در رسم خوب مورد نیاز است.

خط اسکیس

۲. خط بافت دار

خط بافت دار لبه های نرمی دارد و روشن تر و ظریف تر از یک خط معین و انعطاف ناپذیرتر است. در اشیای واقعی هیچ خط یا دور خطی وجود ندارد. هنگامی که رسم کامل شد، خط بافت دار بخشی از شیء می شود. از این خط برای کشیدن اشیای دست ساز مانند ساختمان و خودروها استفاده می شود.

نحوه ی اجرا : سر مداد را آماده کنید تا بتوان نقطه ای پهن ایجاد کرد؛ سپس با فشار ثابت خطی با ضخامت یکسان رسم کنید.

3. تیره – روشن – تیره

یک خط بافت دار با شروع و پایانی مشخص به منظور ایجاد جذابیت و عمق در رسم به کار می رود. به این کار بردن تیرگی به طراح اجازه می دهد تا قبل از رسم خط، لحظه ای مکث کند.

نحوه ی اجرا : سر مداد را آماده کنید و ابتدای خط را به طول ۳ میلی متر تا ۶ میلی متر رسم کنید و چند مرتبه عقب و جلو بروید سپس خطی بافت دار رسم کنید. رسم خط را با همان روشی که شروع کردید، پایان دهید.

4. شکاف ماهرانه

گسیختگی کوچکی در خط (شکاف ماهرانه)، به شبیه سازی بازتاب نور شیء کمک می کند. همچنین انتقال آسان به هنگام رسم منحنی ها یا خطوط طویل را میسر می سازد.

نحوه ی اجرا : خطی بافت دار یا تیره – روشن – تیره رسم کنید سپس شکافی اتفاقی به طول ۵/۱ میلی متر تا ۳ میلی متر باقی بگذارید.

5. نقطه ی ماهرانه

یک نقطه ” ماهرانه” نقطه ای بعد از خط می باشد که در نتیجه ی رسمی سریع شکل گرفته است و تحرک و زندگی را به طرح می افزاید و تماس نهایی را ایجاد می کند، مانند مکثی در آخر جمله .

نحوه ی اجرا : سریع خطی بافت دار یا تیره – روشن – تیره رسم کنید سپس با فاصله نقطه ای کوچک اضافه کنید .] این حالت[ بعد از مدتی تمرین در حالیکه سریع رسم می کنید، به طور طبیعی رخ می دهد.

6. زاویه ی همپوش

خطوطی که در زاویه یکدیگر را قطع می کنند، باعث می شود شیء مربع، تیز و کامل تر به نظر برسد. ] رسم [زاویه ای همپوش از رسم زاویهبا خطوط مجاور، سریع تر انجام می شود. این کار به رسم ظاهری حرفه ای و راحت می دهد.

نحوه ی اجرا : با توجه به اندازه ی شی ء دو خط بافت دار یا تیره – روشن – تیره به طور ۳ میلی متر تا ۶ میلی متر رسم کنید. برای داشتن رسم هایی تمیز از همپوشی کوچک و برای رسم های راحت از همپوشی طویل استفاده کنید.

۷. خط فنی

خط فنی خالص و موج دار است که با خط کش رسم می شود. این خط سریع، مستحکم و دقیق تر از خط دست آزاد است همچنین به شما امکان می دهد تا خطی طولانی به آسانی رسم کنید.

نحوه ی اجرا : از یک خط کش استفاده کنید و از خط تیره – روشن – تیره یا بافت دار، زاویه همپوش، شکاف ماهرانه و نقطه ی ماهرانه استفاده کنید. این گونه ترکیبات باعث می شود خطوط زمخت، راحت به نظر برسد.

8. خط دست آزاد

خط دست آزاد، به واقع خطی است که بدون خط کش رسم می شود. این خط نرم و منسجم است و برای رسم اسکیس های مقیاس کوچک به کار می رود و شما را نسبت به زمانی که از خط کش استفاده می کنید خلاق تر می کند و نیمکره ی راست مغز را تحریک می کند. البته برای رسم این خط نسبت به رسم خط فنی زمان بیشتری نیاز دارید.

نحوه ی اجرا : سر مداد را آماده کنید سپس برای رسم خطوط دست آزاد از خط بافت دار، تیره – روشن – تیره ممتد، نقطه ی ماهرانه و شکاف ماهرانه استفاده کنید.

۹. خط سازنده

خط سازنده، خطی سبک، نازک و بافت دار است که برای تفکیک رسم مقدماتی استفاده می شود. این خط شیوه ای مطمئن برای ایجاد نمایی کلی از رسم، بدون نیاز به تهیه ی کار است. این خطوط را می توان به آسانی تغییر داد یا پاک کرد.

نحوه ی اجرا : از خطوط بافت دار با فشار خیلی کم برای اسکیس زدن ترکیب کلی رسم استفاده کنید.

۱۰. خط ممتد

خط ممتد خطی ساده و بی وقفه است که سریع رسم می شود و بر ماهیت موضوع احاطه دارد.

نحوه ی اجرا : با استفاده از خط بافت دار و تیره – روشن – تیره تیره بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، این خط را رسم کنید.

۱۱. خط تکرار

این خط بازتاب و تکرار خطوط اصلی رسم است. خطوط تکرار با عمق بخشی به اشیا، ظاهری سه بعدی به آنها می دهد. خط تکرار سبب خلاقیت و نرمی می شود.

نحوه ی اجرا : خطوط بافت دار یا سازنده را دو مرتبه یا بیشتر به راحتی تکرار کنید. رسم خطوط تکرار بیشتر را برای سایه دار کردن لبه شیء به کار گیرید.

تبلیغ با میترا رنک