مجله تخصصی معماری حامی نو

سالن اپرای هاربین در چین

سالن اپرای هاربین در چین
در این پست طراحی خیره کننده سالن اپرای هاربین در چین را به نمایش می گذاریم.
مقاله های بیشتر از معماری

خانه ی اپرای هاربین  را گروه معماری MAD در شهر Harbin در چین طراحی کرده است. این ساختمان با حجم پویا و سیال آلومینیومی خود، به نشانه ی شاخصی در این شهرتبدیل خواهد شد.


فرم ساختمان در هماهنگی کامل با منظر سایت طراحی شده است و چنین به نظر می رسد که این حجم توسط باد و باران تراشیده شده و برش خورده است(هواداران معماری). زیربنای این ساختمان ۸۵۰۰۰۰ فوت مربع است و شامل یک سالن تئاتر بزرگ و یک سالن تئاتر کوچک است. ماهیت مجسمه وار بنا در معماری داخلی نیز ادامه یافته است. برای پوشاندن دیوارها و سقف در طراحی داخلی از متریال های چوب و شیشه بهره گرفته شده است.

 

آتریوم مرکزی فضایی شفاف و سبک است که توسط سازه ی فولادی سبکی پوشانده شده است. این سازه ی فولادی در حکم قابی برای پانل های هرمی شیشه ای شفاف است.دیوارهای سالن بزرگتر تئاتر با چوب پوشانده شده است. دیوارهای چوبی دارای فرمی سیال هستند، به گونه ای که از صحنه ی تئاتر بالا می روند و به دور آن می پیچند. در این پروژه جزئیات اجرایی دقیق و توجه به هنر و فرهنگ بومی منطقه منجر به خلق ساختمانی شبیه به مجسمه شده است.

 

 

برای دانلود نقشه های اپرای هاربین با اندازه ی واقعی اینجا کلیک کنید.

 

رمز فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 1 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 2 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 3 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 4 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 5 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 6 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 7 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 8 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 9 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 10 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 11 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 12 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 13 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 14 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 15 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 16 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 17 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 18 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 19 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 20 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 21 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 22 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 23 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 24 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 25 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 26 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 27 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 28 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 29 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 30 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 31 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 32 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 33 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 34 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 35 :: سالن اپرای هاربین در چین
 • سالن اپرای هاربین در چین
  تصویر شماره 36 :: سالن اپرای هاربین در چین
تبلیغ با میترا رنک