مجله تخصصی معماری حامی نو

پله

پله
تمام ما خاطراتي از نشستن روي پله‌ها و بازي روي آنها داريم. نشستن روي پله‌ها و صحبت و درددل با دوستان تجربه‌اي آشنا است. پله‌ها فضاهايي متفاوت از بقيه فضاهايي است، كه مي‌شناسيم. هرچند به ندرت مي‌توان پله را به عنوان يك عنصر منفرد و مستقل ديد، ولي آنها براي خود هويتي مستقل و حال و هوايي خاص دارند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

از ميان انواع فضاهاي شهري، پله‌ها جزو منحصر به فردترين آنها هستند. اين تفاوت از چند جنبه قابل بررسي است. اول اينكه پله‌ها برخلاف ساير انواع فضاهاي شهري، فضاهايي گسترده شده در ارتفاع مي‌باشند و نه در سطح، دوم اينكه آنها تحت هر شرايطي صرفاً قابل استفاده براي پياده‌ها مي‌باشند و نه سواره‌ها، سومين و شايد جذاب‌ترين جنبة آن ها اين است كه حضور در پله‌ها، حضور در ميان يك فضا نيست، بلكه در آن واحد، شخص خود را درون چند فضا احساس مي‌كند.

در واقع حركت و توقف در پله‌ها، احساسي از بودن در فضاهاي متفاوت به طور همزمان را به شخص القاء مي‌نمايد. بودن، هم در اينجا و هم در آنجا، هم درون و هم بيرون، گويي فرد در يك سطح سيال حضور دارد و درون فضايي معلق حركت مي‌كند. اين ويژگي، بيشتر از ساير ويژگي‌هاي پله، باعث تمايز آن از ديگر فضاها مي‌‌شود.

در اينجا، منظور از پله، صرفاً يك اتفاق كالبدي ساده، جهت دسترسي عمودي در هر نوع فضايي نمي‌باشد، بلكه مقصود، پله به عنوان يك فضاي شهري است. از اينرو اين مبحث شامل تمامي پله‌هايي كه نقش يك فضاي شهري را ايفا مي‌نمايد، مي‌شود. فضاي شهري بودن پله متضمن دارا بودن چند ويژگي است كه بر هر نوع فضاي شهري ديگر قابل اطلاق است، كه عبارتند از: اول اينكه پله به عنوان يك فضاي شهري، فضايي بسته، دردار و صرفاً قابل استفاده در ساعات خاص نيست. دوم اينكه اين فضا مانند هر نوع فضاي شهري ديگري، قابل استفاده براي همة گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سني و… شهروندان است و نهايتاً، پله به عنوان يك فضاي شهري، فضايي چند عملكردي است، كه منجر به بروز انواع تعاملات اجتماعي در مقياس‌هاي مختلف در آن مي‌شود. به واقع چند عملكردي بودن پله، نقش آن را از يك عنصر صرفاً بالابر! به يك فضاي شهري  ارتقاء مي‌دهد.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک