مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ

بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ
مقاله ی بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ، مطالعه موردی باغ پاسارگاد از دوره هخامنشی، باغ فین از دوره اسلامی، نوشته ی راضیه لبیب زاده، مهدی حمزه نژاد و محمد علی خان محمدی می باشد که در این مطلب قرار داده شده است.
مقاله های بیشتر از منظر

بر اساس اندیشه رایج، باغ ایرانی در سراسر تاریخ یک هویت ثابت و تداوم یافته دارد، ولی بررسی های دقیق تر تمایزات کالبدی بارزی را بین نخستین باغ های ایرانی ( باغ پاسارگاد) و باغ های دوران اسلامی نشان می دهد. به نظر می رسد این تفاوت ها ریشه در اندیشه ها و آرمان های پشتوانه آن ها داشته باشد. این تحقیق در صدد بررسی این تفاوت ها در کالبد و اندیشه و نیز تحقیق در مبانی متفاوت نظری عامل این تمایزات کالبدی است.

 

برای دانلود مقاله ی "بررسی تظبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ" اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک