مجله تخصصی معماری حامی نو

تحليلي از فضا هاي شهری از تبريز ايلخانی تا اصفهان صفوی

تحليلي از فضا هاي شهری از تبريز ايلخانی تا اصفهان صفوی
مقاله ی تحليلي از فضا هاي شهری از تبريز ايلخانی تا اصفهان صفوی نوشته ی مهندس منوچهر فروتن می باشد که در این مطلب قرار داده شده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال است كه چه تحولاتي در فضاهاي شهري از دوره ايلخاني تا ظهور مكتب اصفهان در دوره صفوي صورت گرفت و زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين تحولات چه بود؟ براي پاسخ به اين سؤال با رويكردي تفسيري - تاريخي و بر اساس مطالعات كتابخانه اي، تحولات شهرسازي در شهرهاي واجد آثار شهرسازي اين دوره با تحليل تأثيرات تحولات اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بررسي گرديد. اين دگرگوني ها از زمان ايلخانان زمينه تحولات شهرسازي و شكل گيري فضاهاي شهري جديد در شهرسازي ايران را فراهم نموده است . تأسيس حكومت صفويه و به ويژه اقدامات شاه عباس، زمينه ساز ايجاد مكتب شهرسازي اصفهان شد. به اين ترتيب عناصر و فضا هاي شهريي كه در دور ه هاي پيشين شكل گرفته بود، تكامل يافتند و با هم تركيب شدند . همچنين در مكتب اصفهان، ارسن هاي تجاري  خدماتي يا مذهبي تشيع رسمي به جاي ارسن هاي مذهبي صوفيه، هسته هاي گسترش و توسعه شهري شدند.

 

برای دانلود مقاله ی " تحليلي از فضا هاي شهری از تبريز ايلخانی تا اصفهان صفوی" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک